• ธาดาคลินิกเวชกรรม

SUBCISION

อัปเดตเมื่อ 6 เม.ย. 2564


Subcision เป็นการรักษาหลุมสิวโดยใช้เข็มขนาดเล็ก (Nokor Needle) เซาะลงไปใต้ผิวหนัง

บริเวณที่เป็นหลุมสิวเพื่อตัดพังผืดที่รั้งหลุมสิว ไม่ให้พังผืดยึดติดกับผิวหนังบริเวณหลุมสิว ส่งผลให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมผิวบริเวณดังกล่าว เกิดการสร้างเนื้อผิวหรือสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ ทำให้หลุมสิวค่อยๆ ตื้นขึ้น


ขั้นตอนการรักษา

  1. ทำความสะอาดผิวหน้า และทายาชาบนใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาที ก่อนการรักษา

  2. แพทย์จะใช้เข็มสอดเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณแผลเป็นเพื่อตัดผังผืด โดยจะทำการเซาะทีละหลุม

  3. ประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมของแผล

ผลข้างเคียงหลังทำ

เกิดรอยช้ำจางๆ ขนาดเล็กบริเวณหลุมแผลเป็น ซึ่งจะหายภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ

หลุมสิวจะค่อยๆตื่นขึ้น โดยจะเห็นผลตั้งแต่การรักษาครั้งแรก และจะเกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ อย่างต่อเนื่องประมาณ 6 เดือน เมื่อรับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

ดู 120 ครั้ง