ตารางเวรแพทย์

ธาดาคลินิกเวชกรรม

วัน-เวลา แพทย์ประจำธาดาคลินิก

สาขาตลิ่งชัน (ปิดทุกวันจันทร์)

ธาดาคลินิกสาขาตลิ่งชันเปิดให้บริการตามปกติ
เวลาทำการ
11.00 - 20.00 น.

วันอังคาร

วันพุธ

วันศุกร์

วันเสาร์​

วันอาทิตย์

เวลา 14.00 - 18.00 น. 

เวลา 14.00 - 18.00 น. 

เวลา 14.00 - 18.00 น. 

เวลา 14.00 - 18.00 น. 

เวลา 13.00 - 17.00 น.

สาขาวังหน้า

ธาดาคลนิกสาขาวังหน้า จะเปิดให้บริการ 3 วัน ต่อสัปดาห์ คือ

วันอังคาร  เวลาทำการ 11.00 - 20.00 น.

วันพฤหัสบดี  เวลาทำการ 11.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์  เวลาทำการ 9.30 - 18.30 น.

วันอังคาร

วันพฤหัสบดี

วันอาทิตย์

เวลา 14.00 - 18.00 น. 

เวลา 14.00 - 18.00 น. 

เวลา 14.00 - 18.00 น.