ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ฐิติกณัฏฐ์ ชวนันทการุญ

ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์ฐิติกณัฏฐ์ ชวนันทการุญ
THITIKANAT CHAWANANTHAKARUN, M.D.

 

นพ.ฐิติกณัฎฐ์ ชวนันทการุญ มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการรักษาโรคทางผิวหนังมากว่า 10 ปี โดยนพ.ฐิติกณัฎฐ์ ชวนันทการุญ เคยเป็นแพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เมื่อ พ.ศ. 2547-2557 และเป็นแพทย์ที่ปรึกษาธาดาคลินิกเวชกรรม Skin and allergy เมื่อ พ.ศ. 2548-2555 ปัจจุบันเป็นแพทย์ที่ปรึกษาคลินิกผิวพรรณและความงามโรงพยาบาลหัวเฉียวและเป็นแพทย์ที่ปรึกษาประจำธาดาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางตจวิทยา (โรคผิวหนัง) หลักสูตรนานาชาติ สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

  • ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการหลักสูตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

สาขาตลิ่งชัน

เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Line : t.talingchan

สาขาวังหน้า (ถนนพระอาทิตย์) 

3/1 ถนนพระอาทิตย์ 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

Line : thadaclinicwangna

© 2018 Thada Clinic. All Rights Reserved

  • Facebook
  • YouTube
  • LINE
  • INSTAGERAM

ตลิ่งชัน 02-422-3993 ต่อ 101   วังหน้า 095-518-0862