ตารางเวรแพทย์

ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์

สาขาตลิ่งชัน

วันอังคาร

วันศุกร์

วันเสาร์​

เวลา 14:00 – 18:00 น. 

เวลา 14:00 – 18:00 น. 

เวลา 14:00 – 18:00 น.

doctor01.png

สาขาวังหน้า

วันพฤหัสบดี

วันอาทิตย์

เวลา 14:00 – 18:00 น. 

เวลา 14:00 – 18:00 น. 

doctor01.png