ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์

ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์

THADA PIAMPONGSANT, M.D.

 

American Board Dermatologist & Dermatopathologist
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและตจพยาธิวิทยาจากสหรัฐอเมริกา

 

 • นายกสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ

 • อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • อาจารย์สอนเทคนิคตจศาสตร์ความงาม เวชสำอาง และการรักษาโรคผิวหนังให้กับแพทย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก (WHO) เรื่องไข้ดำ

 • ประธานชมรม Mesotherapy แห่งประเทศไทย

นพ.ธาดา เปิดสอนเทคนิคการรักษาโรคผิวหนังเวชสําอางและ Mesotherapy ให้กับแพทย์ชาวไทย และต่างประเทศที่สนใจ โดยผ่านทางสมาคมเวชสําอาง และศัลยศาสตร์ผิวพรรณและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายความรู้ด้านโรคผิวหนัง และความงามในหลายประเทศ เช่น อียิปต์ สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา รวมถึงอีกหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นพ.ธาดา เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันความรู้ Asian Esthetic Dermatology (AED) เกี่ยวกับเวชศาสตร์ผิวพรรณ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและเป็นอาจารย์สอนวิชาเวชศาสตร์ผิวพรรณ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพฯ เน้นด้านการดูแลรักษาสิว ฝ้า ตลอดจนเทคนิคการทำเลเซอร์ต่างๆ การฉีดฟิลเลอร์ โบทูลินั่ม ท็อกซิน และทำการวิจัยสูตรรักษาสิว ฝ้า ครีมกันแดด สูตรชะลอริ้วรอย รวมทั้งการผลัดเซลล์ผิว


ผลงานตีพิมพ์

 • ผลงานการวิจัยตีพิมพ์เรื่องสิว ฝ้า โรคผิวหนัง และสารหนูระดับนานาชาติในวารสารทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 เรื่อง

 • งานวิจัยกว่า 40 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารที่ Index Medicus รับรอง (สถาบันรับรองมาตรฐานวารสารระดับโลก) เช่น British Journal of Dermatology, International Journal of Dermatology

 • ตำราโรคผิวหนัง

 • ตำราอิมมูนวิทยาโรคผิวหนัง

 • ตำราแพทย์ด้านผิวหนัง Practical Dermatology ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นคู่มือสําหรับแพทย์ผิวหนังทั่วโลก

 • ตำราตจศาสตร์ความงาม (สำหรับแพทย์) 2559

 • หนังสือ “ผิวพรรณองค์รวม” Holistic Skin Care Therapy เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลผิวด้วยเวชศาสตร์ผิวพรรณ

 

ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ
2520 ค้นพบวิธีการรักษาโรค Pityriasis Lichenoides หรือ โรคที่มีตุ่มแดงขึ้นตามตัว
2530-2534 ค้นพบโรคเรื้อนซาอุ (Leishmaniasis) ที่ระบาดในไทย
2531 ค้นพบสาเหตุและวิธีการรักษาโรคไข้ดํา
2545 ค้นพบวิธีรักษาโรคผิวหนังแข็งทั้งตัว
2558 ค้นพบวิธีรักษาโรคผิวหนังอื่นๆ เช่น โรคขาดสังกะสี, Seborrheic Dermatitis