ตารางเวรแพทย์

ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์อภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์

สาขาตลิ่งชัน

วันพุธ

วันอาทิตย์

เวลา 14:00 – 18:00 น. 

เวลา 13:00 – 17:00 น.

doctor02.png

สาขาวังหน้า

วันอังคาร

เวลา 14:00 – 18:00 น. 

doctor02.png