ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์อภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์

ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์ อภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์
APIRAK TEERALAPNANON, M.D.

 

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง เป็นกรรมาธิการในสมาคมนักเรียนแพทย์แห่งศิริราชพยาบาลในปี พ.ศ. 2540 และเป็นสมาชิกสมาคมผิวหนังหลายสถาบันแห่งประเทศไทย นพ.อภิรักษ์มากด้วยประสบการณ์ทางการรักษาผิวหนังที่ทั้งเป็นแพทย์ปฏิบัติ และเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแพทย์ โดยนพ.อภิรักษ์มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านผิวหนังมากมาย เช่น ศัลยกรรมผิวหนังทั่วไป เลเซอร์ IPL ผลัดเซลล์ผิวหน้า 

โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม อีกทั้งยังรักษารอยต่างๆ บนผิวหน้าด้วย Skin Needling และ Dermaroller รวมถึงชำนาญการรักษาด้วยวิธีการ Mesotherapy อีกด้วย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ประกาศนียบัตร สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง หน่วยบริการการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  • ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเลเซอร์ศัลยกรรมผิวหนัง สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์ชะลอวัย และแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์ชะลอวัยแห่งออสตราเลเซียน