ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ธาดาคลินิกเวชกรรม

นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์

THADA PIAMPONGSANT, M.D.