top of page
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
THADA CLINIC CHANNEL

THADA CLINIC ธาดาคลินิกเวชกรรม

กว่า 46 ปี แห่งความงาม

ผู้เชี่ยวชาญ

บุคลากรทางการแพทย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณวุฒิด้านผิวหนัง

และมีประสบการณ์ตรงในการรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับผิวพรรณ

 

ผู้นำด้านนวัตกรรม

เราเป็นผู้นำด้านการรักษาผิวพรรณและผู้นำในด้านนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลาย เหมาะสมต่อสภาพผิวที่แตกต่างกันของคุณ

 

มีความจริงใจต่อลูกค้า

เราให้คำแนะนำ พร้อมรักษาด้วยความเอาใจใส่ ใช้ความจริงใจบนพื้นฐาน

ของจรรยาบรรณทางการแพทย์ ซึ่งคำนึงถึงผลลัพธ์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Thada Clinic’s Skin Therapy

bottom of page